Sportovní tábor 2023

Sportovní tábor 2023 je již minulostí. HC Wikov Hronov na jaře tohoto roku se rozhodl uspořádat Letní sportovní tábor pro mladé sportovce. Jednalo se o prvotinu v tomto ohledu. Trenéři a jejich asistenti se poctivě připravovali, plánovali a vymýšleli zajímavá cvičení, soutěže, programy. Vzhledem k obrovské nabídce letních táborů a také pozdnímu zveřejnění Sportovního tábora se přesto podařilo oba běhy naplnit. Děti měly možnost si vyzkoušet kopanou, pozemní hokej, házenou, košíkovou, atletickou a gymnastickou abecedu. Navštívily ZOO, koupaly se, byly na výletě. Věříme, že se dětem tábor líbil, našly si nové kamarády a budou v příštích letech chtít se našeho tábora znovu zúčastnit.

Velké díky patří všem trenérům a jejich asistentům, sponzorům - Tamadex s.r.o., Eltym s.r.o., Bezedos s.r.o., Izomat, Janu Fišerovi za bezplatný pronájem a fantastické zážitky v jeho horolezeckém "světě" a Tomáši Rakovi a jeho kolektivu za vynikající "kuchyni"