PROGRAM VALNÉ HROMADY:
  1. Zprávy o činnostech mládežnických kategorií
  2. Zpráva o činnosti kategorie – muži

3. Zpráva o hospodaření za účetní rok 2023

4.Zpráva RK

5.Stanovení členských příspěvků pro aktivní členy.

6.Stanovení úhrady cestovních nákladů na sezónu 2024 – 2025

7.Stanovení příspěvku registrovaných členů

8. Jmenování trenérů jednotlivých kategorií

9.Přijetí usnesení

10.DiskuzeJindřich Šťavík

Prezident klubu