Za Hronov
hlavu dám
PODPOŘ SVŮJ KLUB
ČÍSLO TRANSPARENTNÍHO ÚČTU: 2102632024/2010

Historie ZS

Už asi nikdo nezjistí, kde prvně vznikla myšlenka výstavby zimního stadionu v Hronově. Bylo to v hospůdce na Ostaši, na odborové či partajní schůzi v ČKD, nebo někde jinde? Dnes to už není tak důležité - zimní stadion již více než 35 let slouží hronovské veřejnosti.

Na místě bývalého hřiště TJ Sokol pod budovou sokolovny, kde se ještě v roce 1975 konala okrsková spartakiáda a kde již v té době bylo v zimním období za pomocí "dědy Mráze" provozováno přírodní kluziště, byly v červnu 1976 zahájeny přípravné stavební práce výstavby stadionu. V září 1976 bylo vyměřeno staveniště a začalo se s budováním. Práce probíhaly formou dobrovolných brigádnických hodin za podpory n.p. ČKD Hronov v čele s ředitelem Ing. Radomírem Markem. Do 12. února 1978 bylo celkem odpracováno 11 034 brigádnických hodin, z toho členy oddílu ledního hokeje 9 854. Nejvíce odpracovali R. Haney 1263 hodin, M. Vrzáček 986, J. Bielik 726, I. Pavlíček 644 a J. Jeřela 569. Za přispění těchto i mnoha dalších dobrovolníků byla

postavena nová trafostanice, přípojka VN, strojovna s technologií chlazení, sněžná jáma, střídačky a písková plocha s dřevěnými mantinely. 9. února 1978 byl zahájen zkušební provoz chladícího zařízení a 10. února 1978 se uskutečnilo první veřejné bruslení.

Zimní stadion byl v majetku a správě oddílu ledního hokeje. Ten ho provozoval až do převodu na město Hronov v roce 1999. Ukázalo se, že oddíl je schopen finančně stadion pouze spravovat a udržovat (a i to za finanční podpory města). Do roku 2000 byly prováděny pouze nejnutnější opravy a údržba bez jakýchkoliv investic do modernizace. Každá další sezóna byla velký otazník. Pouze za velké improvizace a v posledních letech hlavně díky šikovnosti p. Lukáška byl vždy ZS uveden do provozu.

V té době představitelé města nebyli stadionu nakloněni a před sezónou 1999-2000 hrozilo dokonce jeho uzavření. Účastnil jsem se v té době několika jednání zastupitelstva, kde byly prosazovány návrhy na jeho zrušení, resp. postavení nového na zelené louce (což se z finančních důvodů prakticky rovnalo jeho zrušení). S představiteli HC jsme se snažili přesvědčit město o nutnosti radikálního řešení spočívající v celkové přestavbě a rekonstrukci stávajícího stadionu. Obrat nastal po roce 2001, kdy byl zimní stadion převeden do majetku města a kdy byla vypsána soutěž na studii celkové rekonstrukce. Osloveny byly projekční kanceláře Archteam, Atelier Tsunami, Atelier EGO a INS. V zadávacích podmínkách byl kladen důraz na maximální možnou úspornost řešení a možnou etapovitost výstavby.

I. etapa byla projekčně zpracována na jaře 2002 v intencích soutěžní studie Ateliéru EGO sledovou plochou pootočenou rovnoběžně s přilehlou komunikací. Spočívala v realizaci nového souvrství ledové plochy, instalací mantinelů, provedení nového trubního vedení v ploše včetně sběracího a rozdělovacího kanálu. Město dostalo na realizaci I. etapy státní dotaci ve výši 3,7 mil. Kč.

Vypracováním dokumentace pro další etapy realizace zastřešení a stavebních úprav zimního stadionu byl na základě výběrového řízením pověřen Atelier EGO. Zahájení dalších stavebních prací bylo ovšem podmíněno získáním státní dotace na II. etapu.

To se podařilo roku 2003 za vydatné pomocí bývalého hronovského hráče Honzy Birkeho. Město mělo přislíbeno 7 mil. Kč. Druhá etapa byla zahájena na jaře 2004 a zahrnovala zastřešení stadionu, opláštění po dvou delších stranách, stavbu tribuny, zázemí pro zaměstnance ZS, šatnu pro rozhodčí a instalování plexiskel místo sítí nad hrazením.

Předmětem zatím nerealizované III. etapy je demolice stávajících a následná výstavba nových šaten pro hráče, přemístění garáže rolby vedle strojovny, opláštění kratších stran haly a dokončení venkovních úprav včetně dobudování chodníku mezi halou a lipovou alejí.
Při zpracování návrhu projektu celkové rekonstrukce a zastřešení byl kladen důraz na maximálně jednoduché a úsporné řešení při splnění všech požadavků na provoz a fungování stadionu v měřítku města Hronova. Záměrem bylo vytvoření osobité atmosféry stadionu, která má velký vliv na celkový prožitek hokejového utkání či jiných sportovních soutěží. Atmosféry, která se dá těžko popsat, ale každý sportovec a fanoušek ji cítí. Na základě ohlasů hronovských občanů a návštěvníků zimního stadionu mám pocit, že se to podařilo.
Lukáš Polej